Заедно ще постигнем повече

Заедно ще постигнем повече

/

Ние сме КООК

Клъстер за образование, обучения и квалификации (КООК) развива дейности за създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, за подготовка на нужните за това кадри, за навлизане на международни пазари и др.

Нашият екип.

Нашият екип е изграден от млади и ентусиазирани експерти в области пряко засягащи развитието на образованието, информационните технологии и комуникации.

Why choose Us?

Заедно ще постигнем повече.

Проектът цели да повиши капацитета на развиващия се Клъстер за образование, обучения и квалификации (КООК) за създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, за подготовка на нужните за това кадри, за навлизане на международни пазари и др. 

What do we offer!

Информатика и ИКТ.

Развитието на клъстъра се фокусира върху информационните технологии и приложението им в образованието. Иновации и развитие на науката в областта на ИКТ са в основния фокус на групата. 

+
Успешни проекти
+
Години опит
+
Опитни служители
+
Области на ЕКСПЕРТИЗА

Нашата експертиза

%
Телекомуникационни услуги
%
Интелигентни домове
%
Образование и обучения
%
Уеб базирани приложения и услуги

"всичко е измислено от човека но някои неща са измислени добре"

Членове

Списък и информация за нашите членове

Шелли Юръп ЕООД

Шелли Юръп ЕООД е развойният център на холдингова структура с офиси в десетки страни и широка дистрибуторска мрежа.

ЛИНК Мобилити България ЕАД

ЛИНК Мобилити България ЕАД е лидер в областта на телекомуникационните услуги с добавена стойност

Global Teracomm Inc.

Global Teracomm Inc. предлага телекомуникационни услуги с добавена стойност на световния пазар, в т.ч. мобилни плащания, паркиране, известяване, маркетинг и др.

НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД

НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД се занимава с изработка на уеб сайтове и приложения

Инфино АД

Инфино АД предоставя консултантски услуги в сферата на информационните технологии

Стармикс ЕООД

Стармикс ЕООД се занимава с консултантска дейност по информационни технологии и управление и доставка на ИКТ оборудване и резервни части.

Суперконсулт ЕООД

Суперконсулт ЕООД се занимава с издаване на други програмни продукти

ИКТ платформи ООД

ИКТ платформи ООД се занимава с проектиране, изграждане и поддържане на информационни и комуникационни платформи и решения;

Интерактивни игри ООД

Интерактивни игри ООД разработва игри и организира инициативи с образователен елемент

Паркинг и Анти-паркинг ООД

Паркинг и Анти-паркинг ООД се занимава с научноизследователска и развойна дейност в областта на техническите науки.

Център за образователни инициативи

Сдружение „Център за образователни инициативи” насърчава иновативни образователни инициативи и подпомага реформите в сферата на образованието

Университет по библиотекознание и информационни технологии

УниБИТ е държавен университет, който подготвя висококвалифицирани, социално и личностно мотивирани и адаптивни към работната среда кадри

Джи Пи Ем Ти ЕООД

Джи Пи Ем Ти ЕООД се занимава със счетоводни услуги. Фирмата отговаря за счетоводното обслужване на клъстера и част от членовете му.

Физически лица

Клъстерът има и членове, които са физически лица

Нашите партньори

Партньори с които работим
ЖАР клъстер ООД
ЖАР клъстер ООД

ЖАР клъстер ООД се занимава с проектиране, изграждане и поддържане на информационни и комуникационни решения, в т.ч. компютърни системи и мрежи, системи за видео наблюдение и комуникации; разработване и реализация на проекти за производство на серии компютърни и сървърни конфигурации; асемблиране на компютърни и сървърни конфигурации по задание на клиент; дистрибутиране и сервизиране на компютърно, комуникационно и офис оборудване и софтуер; предоставяне на информационни услуги; управление на снабдителската верига; обучения; консултации и др.

Балкански клъстер
Балкански клъстер

Балканският клъстер е платформа за сътрудничество в трансграничния район между България и Сърбия, изградена от Фондация за развитие на предприемачеството, София и Клъстерна къща, Ниш.

Вилнюския Гедимино технически университет (ВГТУ)
Вилнюския Гедимино технически университет (ВГТУ)

ВГТУ е създаден през далечната 1956 г., като за 60 години се утвърждава като 3-тият по големина университет в Литва, с повече от 11000 студенти и над 600 преподаватели в наши дни. Има подписани споразумения за сътрудничество с над 300 университета по света, организира десетки научни конференции годишно, участва в множество международни мрежи и организации. Участва в проекти, финансирани от Erasmus, Erasmus+, Tempus, Leonardo da Vinci, 6 и 7 рамкова програма, Оперативна програма за икономически растеж, Intelligent Energy Europe, Baltic Sea Region Programme, EU-Asia-link, ALFA III, Eureka и др. ВГТУ е координатор или партньор в над 30 международни образователни проекта и над 50 научноизследователски.

ВИЗИЯ 2017 ЕООД
ВИЗИЯ 2017 ЕООД

ВИЗИЯ 2017 ЕООД предлага разнообразие от ремонтни дейности на автомобилите, като компанията се е специализирана в автобояджийските и тенекеджийски услуги чрез своя Автосервиз ROUTE 66

Новини

Новини и събития, свързани с КООК

ЦПО към КООК

Клъстер за образование, обучения и квалификации (КООК) получи лиценз за Център за професионално обучение (ЦПО).

ПРОЕКТ BG16RFOP002-1.016-0010-C01

Клъстер за образование, обучения и квалификации, в качеството си на бенефициент по процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“, стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-1.016-0010-C01 „Иновативни заедно“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

проект BG05M9OP001-4.001-0097-C01

Клъстер за образование, обучения и квалификации, в качеството си на бенефициент по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0097-C01 „Дизайн лаб”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проект BG16RFOP002-2.009-0042-C01

Клъстер за образование, обучения и квалификации, в качеството си на бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”, стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.009-0042-C01 „Заедно ще постигнем повече”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Доставка на оборудване - BG05M9OP001-4.001-0097-C01

Клъстер за образование, обучения и квалификации, в качеството си на бенефициент по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0097-C01 „Дизайн лаб”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява публична покана за „Доставка на оборудване”

Покана за участие в ДИЗАЙНАТОН

Ако обичаш дизайна, рисуването, фотографията, занаятите, ако искаш да видиш колко си добър в сравнение с другите, ако искаш да печелиш пари от своите дизайнерски умения, ако искаш да ползваш безплатно уютен офис, компютърно оборудване и софтуер софтуер за графичен дизайн + менторство от Бизнес консултант и Специалист, дигитални изкуства с огромен опит, ако искаш да експериментираш свои идеи на модерна печатаща и гравираща техника, ако се чудиш какво да правиш през уикенда или искаш да почувстваш тръпката на твореца, запиши се за участие в ДИЗАЙНАТОНА на 19 и 20 май 2018г.

Организиране на участия в изложения

Клъстер за образование, обучения и квалификации, в качеството си на бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”, в рамките на проект BG16RFOP002-2.009-0042-C01 „Заедно ще постигнем повече”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, обявява публична покана за „Организиране на участия в изложения”

Доставка на ДМА

Клъстер за образование, обучения и квалификации, в качеството си на бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”, в рамките на проект BG16RFOP002-2.009-0042-C01 „Заедно ще постигнем повече”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, обявява публична покана за „Доставка на ДМА”

Доставка на ДНА

Клъстер за образование, обучения и квалификации, в качеството си на бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”, в рамките на проект BG16RFOP002-2.009-0042-C01 „Заедно ще постигнем повече”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, обявява публична покана за „Доставка на ДНА”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ

Ако обичаш дизайна, рисуването, фотографията, занаятите, ако искаш да печелиш пари от своите дизайнерски умения, ако търсиш своя пристан, където да твориш на спокойствие, ако се чудиш какво да правиш през първия уикенд на декември, ела на 01.12.2018 г. в 10:30 ч. в клуб Магнито на ул. Леге № 8!

ПРОВЕДЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 01.12.2018 г. от 10:30 ч. до 16:30 ч. в клуб Магнито на ул. Леге № 8 бе проведена Конференция за разпространение на постигнатите резултати от проект „Дизайн лаб“. В рамките на проявата, заинтересованите лица се запознаха в детайли с проекта, постигнатите от него резултати и възможностите за мултиплицирането им.

Покана за информационен ден

От името на Клъстера за образование, обучения и квалификации (КООК) имаме удоволствието да Ви поканим на информационен ден по проект „Заедно ще постигнем повече". Намиращите се в гр. София са добре дошли на 08.05.2019 г. от 11:00 ч. на адрес: бул. Никола Петков № 81, тяло Г, ет. 5. Намиращите се в гр. Пловдив са добре дошли на 17.05.2019 г. от 11:00 ч. на адрес: бул. Кукленско шосе № 35.

ПРОВЕДЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ

На 08.05.2019 г. в гр. София и на 17.05.2019 г. в гр. Пловдив бяха проведени информационни дни по проект BG16RFOP002-2.009-0042-C01 „Заедно ще постигнем повече”, по време на които заинтересованите лица се запознаха в детайли с проекта, постигнатите резултати и перспективите за бъдещето.

ОБЯВА

Клъстерът за образование, обучения и квалификации (КООК) търси да назначи добре подготвен и амбициозен човек на длъжност Мултимедиен дизайнер.

Обучения BGLD-1.007-0067

Клъстер за образование, обучения и квалификации, в качеството си на партньор по проект BGLD-1.007-0067 „Въвеждане на иновативен метод за стимулиране на икономическата активност и създаване на работни места“, финансиран от Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” чрез Финансовия механизъм за ЕИП, обявява публична покана за „Услуги по разработване на учебно съдържание”

Обучения BGLD-1.007-0068

Клъстер за образование, обучения и квалификации, в качеството си на партньор по проект BGLD-1.007-0068 „Иновативни заедно – за стимулиране на заетостта и повишаване на конкурентоспособността на местния пазар“, финансиран от Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” чрез Финансовия механизъм за ЕИП, обявява публична покана за „Услуги по разработване на учебно съдържание”

Свържете се с нас

Имате въпроси? Използвайте формата да се свържете с нас

Адресадрес на управление: гр. София, бул. Черни връх № 103
адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Юрий Гагарин бл. 154 Б, ет. 3, ап. 16
адреси на дейност: гр. София, бул. Мария Луиза № 126, склад 2,
гр. София, бул. Черни връх № 103,
гр. София, ул. Юрий Гагарин бл. 154 Б, ет. 3, ап. 16

ЗА КОНТАКТИ+359888511595 | business@kook.bg