Заедно ще постигнем повече

Заедно ще постигнем повече

/

Ние сме КООК

Клъстер за образование, обучения и квалификации (КООК) развива дейности за създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, за подготовка на нужните за това кадри, за навлизане на международни пазари и др.

Нашият екип.

Нашият екип е изграден от млади и ентусиазирани експерти в области пряко засягащи развитието на образованието, информационните технологии и комуникации.

Why choose Us?

Заедно ще постигнем повече.

Проектът цели да повиши капацитета на развиващия се Клъстер за образование, обучения и квалификации (КООК) за създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, за подготовка на нужните за това кадри, за навлизане на международни пазари и др. 

What do we offer!

Информатика и ИКТ.

Развитието на клъстъра се фокусира върху информационните технологии и приложението им в образованието. Иновации и развитие на науката в областта на ИКТ са в основния фокус на групата. 

+
Успешни проекти
+
Години опит
+
Опитни служители
+
Области на ЕКСПЕРТИЗА

Нашата експертиза

%
Телекомуникационни услуги
%
Интелигентни домове
%
Образование и обучения
%
Уеб базирани приложения и услуги

"всичко е измислено от човека но някои неща са измислени добре"

Членове

Списък и информация за нашите членове

Алтерко Роботикс ЕООД

Алтерко Роботикс ЕООД е развойният център на холдингова структура с офиси в десетки страни и широка дистрибуторска мрежа.

Джи Пи Ем Ти ЕООД

Джи Пи Ем Ти ЕООД се занимава със счетоводни услуги. Фирмата отговаря за счетоводното обслужване на клъстера и част от членовете му.

Ивенти и реклама ЕООД

Ивенти и реклама ЕООД се занимава с провеждането на маркетингови проучвания, анализи и прогнози

Интерактивни игри ООД

Интерактивни игри ООД разработва игри и организира инициативи с образователен елемент

Маркет Фокус ООД

Маркет Фокус ООД се занимава с провеждането на маркетингови проучвания, анализи и прогнози

НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД

НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД се занимава с изработка на уеб сайтове и приложения

Стармикс ООД

Стармикс ООД се занимава с консултантска дейност по информационни технологии и управление.

Суперконсулт ООД

Суперконсулт ООД се занимава с издаване на други програмни продукти

Тера Комюникейшънс АД

Тера Комюникейшънс АД е лидер в областта на телекомуникационните услуги с добавена стойност

Теравойс ЕАД

Теравойс ЕАД е лидер в областта на телекомуникационните услуги с добавена стойност в България.

Фондация „Образователно сътрудничество”

Фондация „Образователно сътрудничество” работи активно в сферата на професионалното ориентиране

Център за образователни инициативи

Сдружение „Център за образователни инициативи” насърчава иновативни образователни инициативи и подпомага реформите в сферата на образованието

Университет по библиотекознание и информационни технологии

УниБИТ е държавен университет, който подготвя висококвалифицирани, социално и личностно мотивирани и адаптивни към работната среда кадри

Физически лица

Клъстерът има и членове, които са физически лица

Нашите партньори

Партньори с които работим
ЖАР клъстер ООД
ЖАР клъстер ООД

ЖАР клъстер ООД се занимава с проектиране, изграждане и поддържане на информационни и комуникационни решения, в т.ч. компютърни системи и мрежи, системи за видео наблюдение и комуникации; разработване и реализация на проекти за производство на серии компютърни и сървърни конфигурации; асемблиране…

Балкански клъстер
Балкански клъстер

Балканският клъстер е платформа за сътрудничество в трансграничния район между България и Сърбия, изградена от Фондация за развитие на предприемачеството, София и Клъстерна къща, Ниш.

Вилнюския Гедимино технически университет (ВГТУ)
Вилнюския Гедимино технически университет (ВГТУ)

ВГТУ е създаден през далечната 1956 г., като за 60 години се утвърждава като 3-тият по големина университет в Литва, с повече от 11000 студенти и над 600 преподаватели в наши дни. Има подписани споразумения за сътрудничество с над 300 университета по света, организира десетки научни конференции годишно,…

Новини

Новини и събития, свързани с КООК

проект BG05M9OP001-4.001-0097-C01

Клъстер за образование, обучения и квалификации, в качеството си на бенефициент по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0097-C01 „Дизайн лаб”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проект BG16RFOP002-2.009-0042-C01

Клъстер за образование, обучения и квалификации, в качеството си на бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”, стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.009-0042-C01 „Заедно ще постигнем повече”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Доставка на оборудване - BG05M9OP001-4.001-0097-C01

Клъстер за образование, обучения и квалификации, в качеството си на бенефициент по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0097-C01 „Дизайн лаб”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява публична покана за „Доставка на оборудване”

Покана за участие в ДИЗАЙНАТОН

Ако обичаш дизайна, рисуването, фотографията, занаятите, ако искаш да видиш колко си добър в сравнение с другите, ако искаш да печелиш пари от своите дизайнерски умения, ако искаш да ползваш безплатно уютен офис, компютърно оборудване и софтуер софтуер за графичен дизайн + менторство от Бизнес консултант и Специалист, дигитални изкуства с огромен опит, ако искаш да експериментираш свои идеи на модерна печатаща и гравираща техника, ако се чудиш какво да правиш през уикенда или искаш да почувстваш тръпката на твореца, запиши се за участие в ДИЗАЙНАТОНА на 19 и 20 май 2018г.

Организиране на участия в изложения

Клъстер за образование, обучения и квалификации, в качеството си на бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”, в рамките на проект BG16RFOP002-2.009-0042-C01 „Заедно ще постигнем повече”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, обявява публична покана за „Организиране на участия в изложения”

Доставка на ДМА

Клъстер за образование, обучения и квалификации, в качеството си на бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”, в рамките на проект BG16RFOP002-2.009-0042-C01 „Заедно ще постигнем повече”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, обявява публична покана за „Доставка на ДМА”

Доставка на ДНА

Клъстер за образование, обучения и квалификации, в качеството си на бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”, в рамките на проект BG16RFOP002-2.009-0042-C01 „Заедно ще постигнем повече”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, обявява публична покана за „Доставка на ДНА”

Свържете се с нас

Имате въпроси? Използвайте формата да се свържете с нас

Адресадрес на управление: гр. София, ж.к. Надежда 2, бл. 264, вх. З, ет. 8, ап. 201
адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Козлодуй № 160
адрес на дейност: гр. София, бул. Никола Петков № 81, тяло Г, ет. 5

Обадете ни се0888 80 53 88