Заедно ще постигнем повече

Заедно ще постигнем повече

/

Ние сме КООК

Клъстер за образование, обучения и квалификации (КООК) развива дейности за създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, за подготовка на нужните за това кадри, за навлизане на международни пазари и др.

Нашият екип.

Нашият екип е изграден от млади и ентусиазирани експерти в области пряко засягащи развитието на образованието, информационните технологии и комуникации.

Why choose Us?

Заедно ще постигнем повече.

Проектът цели да повиши капацитета на развиващия се Клъстер за образование, обучения и квалификации (КООК) за създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, за подготовка на нужните за това кадри, за навлизане на международни пазари и др. 

What do we offer!

Информатика и ИКТ.

Развитието на клъстъра се фокусира върху информационните технологии и приложението им в образованието. Иновации и развитие на науката в областта на ИКТ са в основния фокус на групата. 

+
Успешни проекти
+
Години опит
+
Опитни служители
+
Области на ЕКСПЕРТИЗА

Нашата експертиза

%
Телекомуникационни услуги
%
Интелигентни домове
%
Образование и обучения
%
Уеб базирани приложения и услуги

"всичко е измислено от човека но някои неща са измислени добре"

Членове

Списък и информация за нашите членове

Алтерко Роботикс ЕООД

Алтерко Роботикс ЕООД е развойният център на холдингова структура с офиси в десетки страни и широка дистрибуторска мрежа.

Джи Пи Ем Ти ЕООД

Джи Пи Ем Ти ЕООД се занимава със счетоводни услуги. Фирмата отговаря за счетоводното обслужване на клъстера и част от членовете му.

Ивенти и реклама ЕООД

Ивенти и реклама ЕООД се занимава с провеждането на маркетингови проучвания, анализи и прогнози

Интерактивни игри ООД

Интерактивни игри ООД разработва игри и организира инициативи с образователен елемент

Маркет Фокус ООД

Маркет Фокус ООД се занимава с провеждането на маркетингови проучвания, анализи и прогнози

НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД

НИТ - Нови Интернет Технологии ЕООД се занимава с изработка на уеб сайтове и приложения

Стармикс ООД

Стармикс ООД се занимава с консултантска дейност по информационни технологии и управление.

Суперконсулт ООД

Суперконсулт ООД се занимава с издаване на други програмни продукти

Тера Комюникейшънс АД

Тера Комюникейшънс АД е лидер в областта на телекомуникационните услуги с добавена стойност

Теравойс ЕАД

Теравойс ЕАД е лидер в областта на телекомуникационните услуги с добавена стойност в България.

Фондация „Образователно сътрудничество”

Фондация „Образователно сътрудничество” работи активно в сферата на професионалното ориентиране

Център за образователни инициативи

Сдружение „Център за образователни инициативи” насърчава иновативни образователни инициативи и подпомага реформите в сферата на образованието

Университет по библиотекознание и информационни технологии

УниБИТ е държавен университет, който подготвя висококвалифицирани, социално и личностно мотивирани и адаптивни към работната среда кадри

Физически лица

Клъстерът има и членове, които са физически лица

Нашите партньори

Партньори с които работим
ЖАР клъстер ООД
ЖАР клъстер ООД

ЖАР клъстер ООД се занимава с проектиране, изграждане и поддържане на информационни и комуникационни решения, в т.ч. компютърни системи и мрежи, системи за видео наблюдение и комуникации; разработване и реализация на проекти за производство на серии компютърни и сървърни конфигурации; асемблиране…

Балкански клъстер
Балкански клъстер

Балканският клъстер е платформа за сътрудничество в трансграничния район между България и Сърбия, изградена от Фондация за развитие на предприемачеството, София и Клъстерна къща, Ниш.

Вилнюския Гедимино технически университет (ВГТУ)
Вилнюския Гедимино технически университет (ВГТУ)

ВГТУ е създаден през далечната 1956 г., като за 60 години се утвърждава като 3-тият по големина университет в Литва, с повече от 11000 студенти и над 600 преподаватели в наши дни. Има подписани споразумения за сътрудничество с над 300 университета по света, организира десетки научни конференции годишно,…

Новини

Новини и събития, свързани с КООК

проект BG05M9OP001-4.001-0097-C01

Клъстер за образование, обучения и квалификации, в качеството си на бенефициент по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0097-C01 „Дизайн лаб”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проект BG16RFOP002-2.009-0042-C01

Клъстер за образование, обучения и квалификации, в качеството си на бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”, стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.009-0042-C01 „Заедно ще постигнем повече”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Доставка на оборудване - BG05M9OP001-4.001-0097-C01

Клъстер за образование, обучения и квалификации, в качеството си на бенефициент по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0097-C01 „Дизайн лаб”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, обявява публична покана за „Доставка на оборудване”

Покана за участие в ДИЗАЙНАТОН

Ако обичаш дизайна, рисуването, фотографията, занаятите, ако искаш да видиш колко си добър в сравнение с другите, ако искаш да печелиш пари от своите дизайнерски умения, ако искаш да ползваш безплатно уютен офис, компютърно оборудване и софтуер софтуер за графичен дизайн + менторство от Бизнес консултант и Специалист, дигитални изкуства с огромен опит, ако искаш да експериментираш свои идеи на модерна печатаща и гравираща техника, ако се чудиш какво да правиш през уикенда или искаш да почувстваш тръпката на твореца, запиши се за участие в ДИЗАЙНАТОНА на 19 и 20 май 2018г.

Организиране на участия в изложения

Клъстер за образование, обучения и квалификации, в качеството си на бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”, в рамките на проект BG16RFOP002-2.009-0042-C01 „Заедно ще постигнем повече”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, обявява публична покана за „Организиране на участия в изложения”

Доставка на ДМА

Клъстер за образование, обучения и квалификации, в качеството си на бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”, в рамките на проект BG16RFOP002-2.009-0042-C01 „Заедно ще постигнем повече”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, обявява публична покана за „Доставка на ДМА”

Доставка на ДНА

Клъстер за образование, обучения и квалификации, в качеството си на бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България”, в рамките на проект BG16RFOP002-2.009-0042-C01 „Заедно ще постигнем повече”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, обявява публична покана за „Доставка на ДНА”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ

Ако обичаш дизайна, рисуването, фотографията, занаятите, ако искаш да печелиш пари от своите дизайнерски умения, ако търсиш своя пристан, където да твориш на спокойствие, ако се чудиш какво да правиш през първия уикенд на декември, ела на 01.12.2018 г. в 10:30 ч. в клуб Магнито на ул. Леге № 8!

ПРОВЕДЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 01.12.2018 г. от 10:30 ч. до 16:30 ч. в клуб Магнито на ул. Леге № 8 бе проведена Конференция за разпространение на постигнатите резултати от проект „Дизайн лаб“. В рамките на проявата, заинтересованите лица се запознаха в детайли с проекта, постигнатите от него резултати и възможностите за мултиплицирането им.

Покана за информационен ден

От името на Клъстера за образование, обучения и квалификации (КООК) имаме удоволствието да Ви поканим на информационен ден по проект „Заедно ще постигнем повече". Намиращите се в гр. София са добре дошли на 08.05.2019 г. от 11:00 ч. на адрес: бул. Никола Петков № 81, тяло Г, ет. 5. Намиращите се в гр. Пловдив са добре дошли на 17.05.2019 г. от 11:00 ч. на адрес: бул. Кукленско шосе № 35.

ПРОВЕДЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ

На 08.05.2019 г. в гр. София и на 17.05.2019 г. в гр. Пловдив бяха проведени информационни дни по проект BG16RFOP002-2.009-0042-C01 „Заедно ще постигнем повече”, по време на които заинтересованите лица се запознаха в детайли с проекта, постигнатите резултати и перспективите за бъдещето.

Свържете се с нас

Имате въпроси? Използвайте формата да се свържете с нас

Адресадрес на управление: гр. София, ж.к. Надежда 2, бл. 264, вх. З, ет. 8, ап. 201
адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Козлодуй № 160
адреси на дейност: гр. София, бул. Никола Петков № 81, тяло Г, ет. 5,
гр. София, бул. Черни връх № 103,
гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе № 35

Обадете ни се0888 80 53 88